O souboru VRBINA

Dětský folklorní soubor Vrbina jsme zakládali s cílem předávat vše, co jsme se naučili při poznávání a pochopení naší lidové kultury a jejího zpracování v jevištních pásmech. Doufáme, že své mladé členy naučíme milovat národní bohatství, aby i oni sami je mohli dále šířit. Myslíme si, že to není práce zbytečná, naopak, že je toho v dnešní uspěchané moderní době třeba.

Soubor vznikl v září roku 1999. Jeho vedení je složeno z bývalých i nynějších členů souboru Gaudeamus a začínal pod záštitou ŠSK Lobkowicz na Praze 3.

Zabýváme se zpracováním českého lidového umění - písničkami, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snažíme rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění, pohybovou kulturu a jejich neopakovatelnou spontánnost. Oblasti, ze kterých převážně čerpáme, jsou střední, východní, západní Čechy. Neomezujeme se jen na jednu oblast, protože chápeme Čechy jako větší regionální celek a chceme mít dostatek materiálu ke vhodnému výběru, přesně podle našich představ o daném obsahu a zpracování pásma.

Členové souboru, děti ve věku od 5 do 15 let, se účastní mnoha vystoupení vázaných na lidové zvyky (např. masopust, Velikonoce, letnice, Vánoce). Zdrojem výběru představovaných lidových písní, říkadel, tanců a působivých jevištních pásem je převážně oblast středních, východních a západních Čech. Samozřejmou součástí vystoupení jsou lidové kroje a živá lidová muzika. V poslední době spolupracuje soubor na společném vystoupení s Dětskou lidovou muzikou z Chrástu u Plzně. Soubor je členem FOS ČR a Folklorní unie pro Prahu a středočeský kraj. Zúčastňuje se přehlídek folklorních souborů a festivalů pořádaných FOS ČR. Rozdávavá radost při vystoupeních na oblíbených lidových slavnostech, jarmarcích a folklorních festivalech po celé republice i v sousedních zemích jako je Mezinárodní festival Tuchlovická pouť, Folklorní slavnosti ve Veličný u Dolního Kubína, Havelské posvícení v Kouřimi, Dožínky v ekologickém centru Toulcův dvůr, Folklorní setkání souborů v Zadní Třebani. Díky úspěšným vystoupením jsou opakovaně zváni na mnohé akce. Pyšníme se i postupem naší zpěvačky Terezy Váňové do celostátního kola malých zpěváčků ve Velkých Losinách a třetím místem Martiny Přikrylové ve své kategorii. Soubor je spolupořadatel komorního festivalu "Na sv. Jána" konaného v prostorách Toulcova dvora.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo se chce něco nového naučit a nebojí se se tvrdé práce a trochy námahy a přitom je obdařen pílí a vytrvalostí. Odměnou za to mu bude pobyt v dobrém kolektivu stejně nadšených mladých dětí a jistě i potlesk a uznání při všech našich vystoupeních.